Database

En database er en række informationer, som bliver opstillet i tabel form. Stort set alt online består af databaser. Facebook, Google og WordPress benytter alle databaser til at lagre og hente informationer ud på de korrekte sider.

Der findes mange forskellige typer databaser, herunder: MySQL, Oracle DB og Microsoft SQL.

Databaser kan anvendes til at lagre stort set al information. Alt efter hvilken database man bruger, er der også mulighed for at lave større matematiske udregninger og lignende, direkte i databasen.